GARANCIJA


Poštovani kupci,

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Sonra d.o.o. uvozi i distribuira i za koje izdaje svoj garantni list.

REKLAMACIJE  PRIJAVITI DIREKTNO NA BROJ CENTRALNOG SERVISA: +387 35 744 224, ILI PUTEM E-MAIL: servis@sonratech.ba

REKLAMACIJE TAKOĐER MOŽETE DOSTAVITI U OBJEKAT GDJE STE KUPILI UREĐAJ!!!

GARANCIJA VRIJEDI:

 • Garancija vrijedi isključivo uz priloženi originalan račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavca!!!
 • Garatni rok za klima uređaje TELEFUNKEN je 3 godine (36 mjeseci).
 • Garantni rok za klima uređaje VEST je 3 godine (36 mjeseci).
 • Garantni rok za elektroniku TELEFUNKEN (LED TV, LCD) je 3 godine (36 mjeseci), s tim da potpuna garancija vrijedi 2 godine (24 mjeseca), a period od 24-og mjeseca do 36-og mjeseca, garant se obavezuje obezbjediti rezervne dijelove, dok kupac (korisnik) snosi troškove servisera.
 • Garantni rok za TV VEST i NORD je 2 godine (24 mjeseca).
 • Garantni rok za bijelu tehniku TELEFUNKEN (frižideri, zamrzivači, mašine za veš, mašine za suđe, električni štednjaci) je 5 godina (60 mjeseci).
 • Garantni rok za ugradbenu tehniku TELEFUNKEN (ugradbene pećnice, ugradbene ploče, ugradbeni frižideri, ugradbene mašine za suđe) je 5 godina (60 mjeseci).
 • Garantni rok za sušilicu za veš TELEFUNKEN je 5 godina (60 mjeseci).
 • Garantni rok za bijelu tehniku SHARP (frižideri, mašine za veš, mašine za suđe, i dr.) je 5 godina (60 mjeseci).
 • Garantni rok za ugradbenu tehniku SHARP (pećnica i ploča) je 5 godina (60 mjeseci), s tim da potpuna garancija vrijedi 3 godine (36 mjeseci),  a period od 36-og mjeseca do 60 - og mjeseca, garant se obavezuje obezbjediti rezervne dijelove, dok kupac (korisnik) snosi troškove servisera.
 • Garantni rok za male kućanske aparate ADLER, CAMRY, MESKO, NEPTUN, TELEFUNKEN i usisivače NEPTUN, BEST CLEAN  je 1 godinu (12 mjeseci), za proizvode ispod 30 KM vrši se zamjena novim, ispravnim proizvodom u roku od 7 dana. Kupac je dužan neispravan proizvod vratiti na mjesto kupovine, odakle će isti preuzeti Sonra d.o.o.
 • Garantni rok za usisivače TELEFUNKEN je 2 godine (24 mjeseca).
 • Garantni rok za mikrovalne pećnice SHARP i TELEFUNKEN je 2 godine (24 mjeseca), a za ostale mikrovalne pećnice iz ponude ADLER i GALANZ je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za resivere GRANDSAT i VEST  je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za radijatore, konvektore i grijalice NORD je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za ventilatore VEST je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za mini pećnice ASEL je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za karaoke zvučnike GT i TELEFUNKEN je 2 godine (24 mjeseca).
 • Garantni rok za nape ALVEOS je 1 godina (12 mjeseci).

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 • Ako kupac nema originalan račun i uredno ovjeren i popunjen garantni list.
 • Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvima za upotrebu.
 • Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
 • Ako uređaj koji je namjenjen i proizveden za upotrebu u domaćinstvu korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
 • Ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen.
 • Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
 • Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
 • Ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsifikovan.
 • Ako je uređaj popravljalo lice ili servisni centar koji nije ovlašten od strane firme Sonra d.o.o.
 • Ako su oštećenja nastala zbog požara, neispravnog korištenja, rukovođenja, neodgovarajućeg transporta, neispravne instalacije, previsokog napona u mreži zbog montaže ili elektrodistribucije, neuvažavanja normi za bezbjednost električnih aparata, neodgovarajućih izmjena ili adaptacija, vremenskih nepogoda (grom, zemljotres, poplava itd.), uvođenja stranih tijela u unutrašnjost aparata (uključujući insekte, bube itd).
 • U slučaju neadekvatnog održavanja i čišćenja.
 • Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
 • Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V (+/- 10%) / 50Hz.
 • Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje) i daljinske upravljače.
 • Oštećenja tipa ogrebotine, udari, kidanja, sklapajućih ili fiksnih elemenata, koji nisu otkrivena od strane kupaca u trenutku kupovine, ne čine predmet garancije.
 • Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmad, ručke i emajlirane površine.
 • Posle istaka garancije davaoc garancije nema nikakve obaveze.

GARANT SE OBAVEZUJE:

 • Da će preko ovlaštenih servisera otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova na uređaju za koje garancija ne vrijedi.
 • Da  će, ako se popravak ne izvrši u roku od 45 dana (četrdesetpet) dana od datuma prijave kvara, taj proizvod zamijeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
 • Da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, te da će u garantnom roku ispravno raditi uz pravilnu upotebu prema priloženim tehničkim uputama.
 • Prije nego prijavite kvar, provjerite da li je uređaj za koji se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijom i da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu.
 • Kupci su dužni platiti uslugu servisera ukoliko je ovlašteni servis izašao na teren i konstatovao da je kvar nastao usljed neadekvatnog korištenja (npr. zbog resetovanja uređaja ili čišćenja filtera i pumpe kod Veš mašine i mašine za suđe i sl.).

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvima o korištenju, jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta!!!

UPOZORENJE!!! Da bi Vam Garantni list bio prihvaćen i validan, sva polja u Garantnom listu moraju biti uredno popunjena. Garantni list je važeći ukoliko je uredno popunjen i uz njega priložen račun!!!