Pravila i odredbe

Zadnja izmjena nastupila je 16.02.2021.


Uslovi korištenja

Bingo d.o.o. Tuzla pruža uslugu putem internet stranice na domeni www.onlineshop.ba. Usluga se sastoji iz pružanja informacija, online kupovine i transakcija te upravljanje sadržajem stranice.

Na domeni www.onlineshop.ba određeni su uslovi i pravila prodaje i kupovine proizvoda u online prodavnici Bingo shop. Uslovi korištenja napravljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i po međunarodnim običajima online poslovanja. Korištenjem Bingo online trgovine svaki korisnik treba da pročita uslove korištenja te da iste uslove prihvati. Ukoliko se korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja online trgovine treba da se suzdrži od korištenja istog ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima ili greškama na +387 35 367 643 ili na e-mail adresu shop@bingotuzla.ba.

Bingo online trgovina radi svaki dan u godini od 0-24 h. Pristup online trgovini ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač (browser) poput Chrome-a, Internet explorer-a ili Firefox-a. Kupovinu u Bingo online trgovini može vršiti svako lice koje pročita i prihvati uslove korištenja. Pristup online trgovini može biti onemogućen privremeno radi ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih problema.

Cijene navedene na www.onlineshop.ba izražene su u BAM valuti sa uračunatim PDV-om i vrijede u trenutku primanja tj. slanja narudžbe. Ponuda artikala na www.onlineshop.ba vrijedi do isteka zaliha ili do završetka objave ponude. Svaki korisnik Bingo online trgovine samovoljno za svoje potrebe i na svoju odgovornost koristi sadržaje dostupne na stranici i samovoljno prihvata uslove korištenja. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi uslovima korištenja stranice www.onlineshop.ba podložno je tužbi.

Fotografije u online trgovini www.onlineshop.ba mogu biti ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Podaci o proizvodu i opis proizvoda na www.onlineshop.ba mogu sadržavati greške i podložni su promjenama i izmjenama. Bingo online trgovina će nastojati da pruži što tačnije informacije i što preciznije da opiše dati proizvod kao i da fotografija proizvoda bude odgovarajuća. Korisnik ili kupac na stranici www.onlineshop.ba sam ocjenjuje tačnost informacija i vrši kupovinu samovoljno i na svoju odgovornost. Bingo d.o.o. Tuzla neće biti odgovoran za štetu nastalu time što se kupac oslonio na informacije koje su date na stranici www.onlineshop.ba

Bingo shop nastoji dati najbolju moguću uslugu. Bingo d.o.o. Tuzla ne može garantovati da će usluga odgovarati Vašim potrebama, te da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko uočite neku od grešaka molimo da se obratite kontakt centru na broj telefona +387 35 367 643 ili na e-mail shop@bingotuzla.ba.

Na dijelu stranice koji je namijenjen za novosti i oglašavanje, oglašivači su odgovorni za materijale koji budu prikazivani kao i da su usklađeni sa Zakonom. Bingo d.o.o.  nije odgovoran  za nepravilnosti ili greške marketinških materijala oglašivača. Bingo d.o.o. Tuzla nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme korisnika nastalu prilikom korištenja stranice onlineshop.ba. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili nekom drugom radnjom. onlineshop.ba je privatno vlasništvo i u vlasništvu je firme Bingo d.o.o. Tuzla, ID 4209253450003. Međusobna komunikacija koja se odvija putem ove stranice mora biti u skladu sa uslovima korištenja. Korisnici i posjetioci ove stranice ne smiju putem ove stranice objavljivati i prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijali koji su nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na neki drugi način nepoželjni. Korisnik stranice onlineshop.ba ne smije koristiti stranicu za oglašavanje u bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Materijali koji se nalaze na onlineshop.ba su pravo kompanije Bingo d.o.o. Tuzla i zaštićeni su autorskim pravom, žigom i dizajnom. Svako kopiranje, objavljivanje i distribucija bez prethodnog odobrenja firme Bingo d.o.o. Tuzla je strogo zabranjeno. Bingo d.o.o. Tuzla može raskinuti saradnju sa bilo kojim korisnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje korisnika neprihvatljivo i nije u skladu sa uslovima korištenja.

Saglasnost i promjena pravila

Uslovi korištenja internet stranice onlineshop.ba propisuju pravila za korisnike ili kupce. Korištenjem stranice onlineshop.ba krajnji korisnici prihvataju i saglasni su sa uslovima korištenja internet stranice onlineshop.ba. Pravo korištenja stranice onlineshop.ba je lično pravo svakog korisnika i ne može se prenositi na druge osobe niti je moguće prijaviti druga fizička ili pravna lica. Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima korištenja i pravilima, treba da se suzdrži od korištenja ove stranice. Bingo d.o.o. Tuzla može u bilo kojem trenutku i to bez prethodne najave korisniku, ukoliko smatra neophodnim, izbrisati ili izmjeniti određeni dio uslova korištenja ukoliko bude potrebno. Zbog toga savjetujemo korisnike ove stranice da povremeno ponovo pročitaju uslove korištenja kako bi bili tačno informisani o eventualnim promjenama na stranici. Nastavak korištenja stranice podrazumijeva da se korisnik slaže sa uslovima korištenja kao i  promjenama. Krajnji korisnik se slaže da je korištenje internet stranice onlineshop.ba isključivo na odgovornost korisnika kao i da Bingo d.o.o. Tuzla ne garantuje za posljedice koje mogu nastati upotrebom stranice ili za tačnost i pouzdanost podataka ili informacija.

Info

Za sve dodatne informacije ili bilo kakva pitanja stojimo na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem info linije na br. +387 35 367 643 ili na e-mail adresu: shop@bingotuzla.ba

Naziv firme: "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla, POSLOVNA JEDINICA broj 350 "WEB SHOP Tuzla"
Sjedište: Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Porezni podbroj: 4209253454858
Reg. broj sudskog upisa: P-563/19